مسئول مرکز آموزشهای آزاد

 

نام :     هادی

نام خانوادگی:    فقیه ملکی

مدرک تحصیلی :     دکتری مهندسی عمران – سازه

آدرس الکترونیکی   :     faghihmaleki@aihe.ac.ir    

                                     

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۷