تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۰۸:۵۸

مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد در نیمسال جاری، تاریخ 15 مهر 1399 می باشد.

معاونت پژوهش و فناوری


نظر شما :