تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۱۱:۱۰

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

ازدانشجویان ورودی جدید که تمایل دارند درآزمون تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نمایند دعوت میشود تا در روزهای ذیل به مدیر گروه زبان مراجعه نمایند:

سه شنبه 9/7/98(درساعت اداری)

چهارشنبه10/7/98(درساعت اداری)

لازم به ذکراست آن دسته ازدانشجویانی که درآزمون تعیین سطح نمره لازم را کسب نمایند، ازگذراندن دروس مقدماتی (مکالمه زبان) معاف میگردند.

توجه:آزمون تعیین سطح تنها درروزهای فوق الذکربرگزارخواهد شد و قابل تمدید  نمی باشد.


( ۵ )

نظر شما :