تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۰۹:۰۰

بررسی پروژه های معماری

نشست تخصصی گروه معماری و شهرسازی

گروه معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار می نماید:

 

کلید واژه ها: معماریشهرسازیمحمدرضا کهزادیدانشگاه آیندگان


نظر شما :