تجلیل از برگزیدگان مسابقه نما ساختمان

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۲ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۴۹۷
مسابقه طراحی نمای ساختمان شماره دو دانشگاه آیندگان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه برگزار شد. جلسه نقد و بررسی آثار روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار و طی آن به آثار برگزیده جایزه نفیسی اعطا شد.
تجلیل از برگزیدگان مسابقه نما ساختمان

مسابقه طراحی نمای ساختمان شماره دو دانشگاه آیندگان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه برگزار شد. جلسه نقد و بررسی آثار روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار و طی آن به آثار برگزیده جایزه نفیسی اعطا شد.